Blagovna znamka »Okusi Rogle« dobiva nov zagon

Objavljeno: Novice, Za medije

Nad razvojem in trženjem blagovne znamke »Okusi Rogle« bo v prihodnje bdel sedemčlanski Projektni svet.

Destinacija Rogla – Pohorje poleg naravnih in kulturnozgodovinskih zakladov skriva tudi številne kulinarične posebnosti, ki se ohranjajo skozigeneracije ter navdušujejo domačine, goste in obiskovalce.

Z željo, da bi z dvigom kakovosti in raznolikosti turistične ponudbe povečaline le kakovost preživljanja prostega časa naših gostov in obiskovalcev,temvečtudi kakovost življenja lokalnih prebivalcev, je bila ustvarjena blagovna znamka »Okusi Rogle«.

Unior, si kot lastnik blagovne znamke »Okusi Rogle« želi in prizadeva, da bi znamka in z njo povezana ponudba zaživeli znotraj destinacije Rogla – Pohorje ter tako postali izjemna dodana vrednost turistične ponudbe naših krajev.

V zadnjih mesecih so se, v okviru nastajanja strategije razvoja in trženja turizma za destinacijo Rogla – Pohorje, porajala tudi številna vprašanja, mnenja in predlogi v zvezi z blagovno znamko »Okusi Rogle«. Predvsem pa se je pokazalo velikozanimanje za ohranjanje in nadgrajevanje ponudbe, povezane z njo.

Na povabilo lastnika blagovne znamke »Okusi Rogle« so se tik pred jesenskimi počitnicami na Rogli sestali partnerji pri projektu »Okusi Rogle« ter ustanovili Projektni svet blagovne znamke »Okusi Rogle«, izvršilni in nadzorni organ, ki ga sestavljajo predsednica Barbara Soršak, direktorica Unior Turizma, ter člani Domen Vogelsang, direktor LTO Zreče – Rogla, mag. Boris Podvršnik, župan Občine Zreče, Miran Gorinšek, župan Občine Slovenske Konjice, Matjaž Orter, župan Občine Oplotnica, Mirko Polutnik, župan Občine Vitanje, ter Stanislava Macuh, predsednica Društva kmetic Zarja.

S podpisom ustanovitvenega sklepa ter stiskom rok so se prisotni strinjali, da je moč v slogi in ciljni usmerjenosti. Naravna, kulturna in gastronomska ponudba destinacije Rogla – Pohorje je zagotovo edinstvenadodana vrednost za goste in obiskovalce naših krajev.

S povezovanjem v okviru blagovne znamke »Okusi Rogle«, z visokokakovostno ponudbo pridelkov in izdelkov z znakom kakovosti »Okusi Rogle« ter s pestrim naborom prireditev bo destinacija Rogla – Pohorje v prihodnje še trdneje umeščena na gastronomski zemljevid Slovenije in Evrope.