Novi prostori za nove Uniorjeve izzive

Objavljeno: Novice, Za medije

Unior je za program Odkovki zgradil novo proizvodno halo in poslovne prostore. Povečan obseg naročil, rast novih projektov in rast strojnih kapacitet so izkazali potrebo po novozgrajeni proizvodno – skladiščni hali (1900 m2). Vse to je odraz uspešne razvojne strategije zadnjih let poslovanja podjetja Unior.

Kovačnico smo v Uniorju v zadnjih dvajsetih letih popolnoma preobrazili in jo prilagodili novi tržni strategiji. Ciljni kupec je postala avtomobilska industrija. Na trgu ostajajo le vztrajni, prodorni in razvojno usmerjeni proizvajalci, kamor se uvršča Unior na podlagi dosežkov na trgu. Unior se zaveda, da brez nadgradnje znanja, ki nam daje tržno prednost in omogoča konkurenčnost, ne gre. Zato Unior vlaga v kompetence ljudi in v projekte kot so 5- S, TPM2, SMED, …

Na področju krmilnih mehanizmov osebnih vozil, se je Unior s programom Odkovki prebili v sam vrh in (skupaj s kovačnico na Kitajskem) ob letni proizvodnji 40 milijonov tovrstnih odkovkov, postali največji tudi v svetovnem merilu. Na segmentu motornih ojnic Unior izpodriva konkurenco in raste že vse od svetovne gospodarske krize od leta 2009. Z letno količino skoraj osemnajst miljonov kosov ojnic je Unior zelo prepoznaven. Je dobavitelj ojnic tudi za avtomobile z zvenečimi imeni kot so: Porsche, Jaguar, Ferrari, Bentley, Lamborgini,..,