20. seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na V-20. redni seji, dne 19.10.2016, sprejel naslednji sklep:

• Nadzorni svet se je seznanil z osnutkom Sindicirane kreditne pogodbe za kovinsko predelovalno dejavnost in osnutkom Sindicirane kreditne pogodbe za turistično dejavnost ter podal soglasje za sklenitev navedenih pogodb.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe