Prodaja delnic družbe RTC Krvavec, d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Unior d.d. je z družbo ALTA Skupina, upravljanje družb, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ALTA Skupina), podpisal Pogodbo o opravljanju storitev v zvezi s finančnim svetovanjem pri prodaji 1.103.317 delnic izdajatelja RTC Krvavec, d.d., ki predstavljajo 98,56 odstotka vseh delnic družbe RTC Krvavec, d.d. (v nadaljevanju: Paket delnic).

Prodajni postopek Paketa delnic bo potekal na način dvostopenjskega mednarodnega konkurenčnega postopka.

Investicijski teaser bo ALTA Skupina predvidoma v naslednjem tednu poslala potencialnim domačim in tujim interesentom. Zainteresiranim vlagateljem bo v prodajnem postopku na voljo tudi informacijski memorandum, pod pogojem predhodne sklenitve ustreznega sporazuma o varovanju zaupnih podatkov (NDA).

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe