16. seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na V-16. redni seji, dne 30.03.2016, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

• Nadzorni svet se je seznanil s poročili in odločitvami kadrovske in revizijske komisije nadzornega sveta.
• Nadzorni svet se je seznanil z nerevidiranimi in nekonsolidiranimi podatki o poslovanju v letu 2015 za družbo UNIOR d.d. (Statistični podatki), ki se predložijo Ajpes-u in javno objavijo skladno s Finančnim koledarjem objav za leto 2016.
• Nadzorni svet se je seznanil s podatki o poslovanju v prvih dveh mesecih leta 2016. V tem obdobju je družba UNIOR d.d. dosegla 29,2 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje.

Po nerevidiranih podatkih je družba UNIOR d.d. v letu 2015 dosegla 159,8 milijonov evrov prihodkov, kar je za 0,2 odstotka več kot v letu 2014. Rezultat iz poslovanja (EBIT) je znašal 7,9 milijonov evrov in je za 8 odstotkov večji kot v preteklem letu, hkrati pa ta vrednost predstavlja najvišjo doseženo vrednost EBIT v zgodovini poslovanja delniške družbe. Rezultat iz poslovanja brez amortizacije in odpisov (EBITDA) je znašal 17,6 milijona evrov in je doseženega v letu 2014 presegel za 7,5 odstotka. Čisti poslovni izid po davkih iz poslovanja je znašal 3,6 milijona evrov in je za 62,6 odstotkov boljši kot dosežen v letu 2014, s čimer se nadaljuje trend izboljševanja v zadnjih štirih letih.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe