14. seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na V-14. redni seji, dne 26.11.2015, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

• Nadzorni svet se je seznanil s poročilom 8. seje revizijske komisije.

• Nadzorni svet se je seznanil z Nerevidiranim devetmesečnim poročilom o poslovanju za obdobje januar – september 2015 za družbo UNIOR d.d. in skupino UNIOR, ki je namenjeno za javno objavo. V skladu z objavljenim Finančnim koledarjem za leto 2015 bo javno objavljeno 30.11.2015.

• Nadzorni svet se je seznanil s podatki o poslovanju v prvih desetih mesecih leta 2015. V tem obdobju je družba UNIOR d.d. dosegla 133,5 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar predstavlja 79,3 odstotno realizacijo letnega načrta.

• Nadzorni svet se je seznanil s smernicami poslovnega načrta za poslovno leto 2016.

• Nadzorni svet je obravnaval in potrdil Finančni koledar objav družbe UNIOR d.d. za leto 2016, ki bo javno objavljen 30.11.2015.

Skupina UNIOR je v devetih mesecih leta 2015 dosegla 156,1 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 0,7 odstotka več kot enakem obdobju preteklega leta. Izid iz poslovanja je znašal 13,1 milijona evrov kar je za 14 odstotkov več kot v devetih mesecih preteklega leta, EBITDA pa 23,2 milijona evrov, kar je 5,9 odstotka oziroma 1,3 milijona evrov več kot v devetmesečju leta 2014. Čisti poslovni izid za obdobje devetih mesecev skupine znaša 8,5 milijona evrov in za 2,6 milijona evrov oziroma 43,2 odstotka presega doseženega v devetih mesecih preteklega leta.

Družba UNIOR d.d. je v devetih mesecih leta 2015 dosegla 121 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 0,7 odstotka več kot v enakem obdobju preteklega leta. Izid iz poslovanja znaša 7,6 milijona evrov in je za 2,4 odstotka večji kot v devetih mesecih leta 2014. EBITDA znaša 14,6 milijonov evrov in je za 0,2 odstotka manjša kot v devetih mesecih preteklega leta. Dosežen čisti poslovni izid polletja znaša 3,8 milijone evrov in je za 19,2 odstotka oziroma 0,6 milijona evrov večji kot v primerljivem obdobju leta 2014.

Družba UNIOR d.d. izpolnjuje vse kazalnike, ki so določeni z Generalno pogodbo o finančnem prestrukturiranju, ki jo je družba z vsemi poslovnimi bankami podpisala v juliju leta 2013. Prav tako družba tudi odplačuje vse z Generalno pogodbo o finančnem prestrukturiranju določene glavnice in obresti ter se s tem, tako kot v letu 2014, tudi v devetih mesecih leta 2015 zmanjšuje zadolženost.


Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe