Drzno, podjetno izstopimo iz rutine

Objavljeno: Novice, Za medije

Delniška družba Unior je oktobra intenzivno delovala v smeri krepitve podjetniškega in ustvarjalnega duha. V podjetju in v lokalnem okolju je s sloganom Drzno, podjetno izstopimo iz rutine organizirala več dogodkov, med njimi različna ustvarjalna druženja in delavnice z namenom, da poudari eno od ključnih vrednot podjetja: podjetništvo. Podelila je nagrade najvidnejšim inovatorjem v podjetju, s posebnimi aktivnostmi pa poudarila ustvarjalen timski duh v podjetniškem smislu. V povezovanju s podjetji GKN Driveline Slovenija in Swatycomet smo skupaj konstruktivno razmišljali o produktivnih načinih vodenja. V širšem lokalnem okolju je poudarjala podjetništvo v osnovnih in srednjih šolah.

Biti podjeten ne pomeni zgolj, da izkoriščamo poslovne priložnosti (npr. z ustanovitvijo in delovanjem podjetja), temveč, med drugim, pomeni vključevanje v vsakdanjo prakso novih načinov razmišljanja, podjetno opravljanje svojih delovnih nalog in raziskovanje novih priložnosti za učinkovito in uspešno (poslovno) življenje. To je v oktobru delniška družba Unior izvedla z delavnicami podjetnega timskega sodelovanja, kjer so zaposleni iskali prednosti, slabosti in izboljšave timskega ustvarjalnega sodelovanja ter z delavnicami konstruktivnega in ustvarjalnega razmišljanja z metodami Edwarda de Bona.

Delniška družba Unior, GKN Driveline Slovenija in Swatycomet so uspešno prenašali dobre prakse konstruktivnega razmišljanja. Predstavniki podjetij so razmišljali o podjetnosti in zaželenih ter potrebnih kompetencah ter osebnostnih lastnostih vodij, preizkusili so de Bonovo metodo ustvarjalnega razmišljanja Šest klobukov razmišljanja. Vsa tri podjetja je gostil Swatycomet v Skomarski hiši na Skomarju, kjer je vrednost povezovanju podjetij dodal še njen skrbnik, gospod Beškovnik, ko se je skozi predstavitev lokalne etnografije sprehodil med mnogimi preteklimi vidiki življenja tamkajšnjih prebivalcev.

Vrednoto podjetništvo so preskušali tudi dijaki s Srednje poklicne in strokovne šole Zreče. V četrtek, 15. 10. 2015, so dijaki 2., 3. in 4. letnikov izpeljali motivacijsko delavnico o podjetništvu. Predavatelja Rok Capuder in Sani Veljanovski z Zavoda 404 sta pokazala, da slovenska znanost nima starostne omejitve. Delavnica je bila namenjena motiviranju dijakov, torej prvemu koraku k samostojnosti.

Misli loških osnovnošolcev so nas presenetile.

Podjetništvo postaja del življenja in dela tudi v Osnovni šoli Loče. Loški osnovnošolci, ki obiskujejo krožek za razmišljanje, se preizkušajo še v podjetniškem smislu. Razmišljali so, kaj zanje pomeni podjetništvo, kakšen mora biti podjetnik, kako je mogoče biti podjeten pri učenju in če bi radi postali podjetniki.
K podjetniškemu razmišljanju se bodo v novembru priključili še Osnovna šola Zreče in Osnovna šola Pod goro.

Krona dogodkov v podjetniškem duhu je bila slavnostna podelitev nagrad najvidnejšim inovatorjem v delniški družbi Unior. Predsednik Uprave delniške družbe Unior Darko Hrastnik, član Uprave Branko Bračko in direktor sektorja Strategija, podjetništvo in inoviranje so podelili priznanja in nagrade najboljšim inovatorjem.