Dijaki pri zaposlitvi presegajo pričakovanja delodajalcev

Objavljeno: Novice, Za medije

Delniška družba Unior d. d. nudi strokovno in tehnično podporo izobraževalnemu programu na Srednji poklicni in strokovni šoli Zreče, kar se je izkazalo za izredno pozitivno, saj se v šolski delavnici praktično usposobi letno vsaj 130 dijakov. V letu 2014 se je v programih strojništva povečal vpis za 8 odstotkov, v letu 2015 pa še za 8,5 odstotka.

Unior s to aktivnostjo podpira in pospešuje usposabljanja deficitarnih poklicev v povezavi s šolsko delavnico, ki je ena izmed organizacijskih enot kadrovskega sektorja delniške družbe Unior. Unior je izvajalec praktičnega pouka za mladino za poklice: oblikovalec kovin – orodjar (SPI), inštalater strojnih inštalacij (SPI), strojni tehnik (SSI).

Naslednje leto bomo na Zreškem praznovali okroglo obletnico ustanovitve srednje šole, ki je davnega leta 1976 uspešno izvedla izobraževanje prve generacije takratnih kovinarjev in današnjih strojnikov. Danes je zanimanje za poklice strojništva ponovno v porastu, kar je odraz gospodarske rasti v lokalnem okolju in s tem povečanih potreb po tovrstnih kadrih in možnosti za mednarodne izmenjave dijakov s tujimi šolami, z delodajalci in možnosti nadaljevanja študija.

V povprečju vsako leto na srednji šoli v Zrečah uspešno zaključi poklicni in strokovni program do 50 dijakov, ki se po zaključku šolanja zaposlijo ali pa se odločijo za nadaljnje izobraževanje na srednješolskih programih ali dodiplomskem študiju. Tako s ponosom ugotavljamo, da dijaki pri zaposlitvi presegajo pričakovanja delodajalcev, saj v času šolanja pridobijo dovolj teoretičnega in predvsem praktično uporabnega znanja, ki jim zagotavlja zaposljivost.

Zato zreško podjetje Unior z opremljeno šolsko delavnico in lastnimi kadri, ki poučujejo dijake pri praktičnem pouku na šoli, ponuja srednješolskemu izobraževalnemu procesu v Zrečah dodano vrednost, ki se odraža z višjim vpisom na šoli in s povečanim zanimanjem delodajalcev po kadrih, ki uspešno zaključijo srednji poklicni ali strokovni izobraževalni program strojništva.

S ponosom se ugotavlja, da se današnje generacije otrok iz družin, katerih starši so prav tako obiskovali srednjo šolo v Zrečah, odločijo za izobraževanje na Srednji poklicni in strokovni šoli Zreče. To kaže na zaupanje staršev do šole v dolini usposabljanj s tradicijo.