In memoriam: Marjan Osole (1924-2015)

Objavljeno: Novice, Za medije

Gospod Marjan Osole je bil izjemen gospodarstvenik, ki je odprl veliko pomembnih poti za uspešno prihodnost Uniorja. Njegova kariera se je od 1. 2. 1968 do 31. 5. 1990 tesno prepletala z Uniorjem, saj je bil glavni direktor podjetja, direktor s posebno karizmatično osebnostjo, vizionar in pobudnik turizma na zreškem delu Pohorja.

Pod okriljem Marjana Osoleta se v podjetju okrepi poslovno sodelovanje z evropskimi, predvsem zahodnonemškimi tovarnami, saj že v začetku sedemdesetih let prodre na nemški trg, kar v tem času predstavlja velik podvig. Tovarna z novimi vizijami razvoja dobi tudi novo ime: Unior, tovarna kovanega orodja Zreče. Novo ime je skovanka besedne zveze »univerzalno orodje«, po katerem je tovarna že dobro znana. Nove vizije pa so povezane z vzpostavljenim trdnim sodelovanjem z evropskimi, zlasti zahodnonemškimi podjetji. Sčasoma postane Unior eden največjih evropskih proizvajalcev ojnic za bencinske motorje in eden večjih proizvajalcev lažjih odkovkov. Unior pristane med glavnimi dobavitelji ojnic nemškim koncernom VW, BMW in drugim naročnikom. Takšen razcvet podjetju omogoči hitro rast in vključevanje novih programov.

Marjan Osole s svojimi vizionarskimi idejami poseben prispevek poda še k razvoju programa Turizem. Sredi sedemdesetih let Unior prične z izgradnjo klimatskega zdravilišča in olimpijskega središča Rogla na bližnjem Pohorju, nekaj let kasneje pa še zdravilišča Terme Zreče. S kasnejšo postavitvijo večjega števila smučarskih vlečnic, hotelov in drugih bivalnih in športnih objektov postane Rogla eden največjih športnorekreacijskih turističnih centrov v Sloveniji, Terme Zreče pa se s pridobitvijo novih zmogljivosti uvrstijo med najbolj priljubljene cilje močno razvitega slovenskega zdraviliškega turizma.

Pod njegovim okriljem so se razvili vsi štirje programi podjetja Unior, s katerimi podjetje posluje še danes.