Delniška družba Unior objavlja Letno poročilo 2014

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 110. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja:

Revidirano letno poročilo družbe UNIOR d.d. in skupine UNIOR za poslovno leto 2014.

Letno poročilo družbe UNIOR d.d. in skupine UNIOR za poslovno leto 2014 je revidirala družba Deloitte revizija d.o.o., Ljubljana. Revidirano letno poročilo družbe UNIOR d.d. in skupine UNIOR za poslovno leto 2014 je na 10. redni seji dne 24.4.2015 potrdil nadzorni svet družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Pripeti dokumenti: Letno poročilo 2014