9. seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. se je sestal na V-9. redni seji, dne 26.3.2015, in sprejel naslednje sklepe:

- Nadzorni svet se je seznanil z nerevidiranimi in nekonsolidiranimi podatki o poslovanju v letu 2014 (Statistični podatki), ki se predložijo Ajpes-u in javno objavijo skladno s Finančnim koledarjem objav za leto 2015.

- Nadzorni svet se je seznanil s podatki o poslovanju v dveh mesecih leta 2015.

Delniška družba UNIOR je v dveh mesecih leta 2015 dosegla 29,5 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, ki so za 1,7% večji kot v prvih dveh mesecih leta 2014. Z nadaljnjim aktivnim in sistematičnim spremljanjem zastavljenih ukrepov ter optimizacijo vseh poslovnih procesov smo dosegli še nadaljnje izboljševanje poslovnega rezultata.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe