Prodaja družbe RTC Krvavec d.d. in dejavnosti programa Turizem

Objavljeno: Novice, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

V skladu s podpisano Generalno pogodbo o finančnem prestrukturiranju se je družba UNIOR d.d. med drugim zavezala tudi k prodaji družbe RTC Krvavec d.d. in dejavnosti programa Turizem. V prvi fazi postopka prodaje so družba in njeni svetovalci kontaktirali več kot 30 potencialnih investitorjev in jih pozvali k oddaji ne zavezujočih ponudb.

Za prodajo družbe RTC Krvavec d.d. smo pričakovali štiri ne zavezujoče ponudbe, prejeli pa smo le eno, in sicer s strani Občine Cerklje na Gorenjskem. Ker ponudba ne izpolnjuje naših pričakovanj, smo jih pozvali k dopolnitvi ponudbe. Postopek prodaje se bo nadaljeval v primeru prejetja dopolnitve ponudbe. V kolikor za družbo ustrezen dogovor ne bo dosežen, se bo prodaja družbe RTC Krvavec d.d. začasno ustavila.

Za prodajo dejavnosti programa Turizem nismo prejeli nobene ne zavezujoče ponudbe, zato je bila s strani uprave družbe UNIOR d.d. sprejeta odločitev, da se prodajni proces začasno ustavi. Z aktivnostmi za prodajo dejavnosti programa Turizem se bo ponovno pričelo predvidoma v letu 2015, odvisno od razmer na investicijskih trgih.

V slovenskem gospodarskem prostoru je trenutna ponudba za prodajo drugih slovenskih smučišč precejšnja, zato so razmere za prodajo zelo neugodne. Uprava družbe UNIOR d.d. meni, da sedanji čas ni najbolj primeren za prodajo in zato le-ta tudi ne bo zaključena za vsako ceno, ampak pod pogoji, ki ohranjajo interes za vse deležnike.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe