7. seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na V-7. redni seji, dne 27.11.2014, sprejel naslednje sklepe:
• Nadzorni svet se je seznanil s poročilom 4. seje revizijske komisije in s poročilom o 5., 6. in 7. seji kadrovske komisije nadzornega sveta.
• Nadzorni svet se je seznanil z Nerevidiranim devetmesečnim poročilom o poslovanju za obdobje januar – september 2014 za družbo UNIOR d.d. in skupino UNIOR, ki je namenjeno za javno objavo.
• Nadzorni svet je obravnaval in potrdil Finančni koledar objav družbe UNIOR d.d. za leto 2015.
• Nadzorni svet se je seznanil s podatki o poslovanju v desetih mesecih leta 2014. V tem obdobju je družba UNIOR d.d. dosegla 134 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je skladno z načrtovanim.
• Nadzorni svet se je seznanil s smernicami za izdelavo Poslovnega načrta za leto 2015.

V devetih mesecih leta 2014 je družba UNIOR d.d. ustvarila 120 milijonov evrov prihodkov in 3,2 milijona evrov čistega poslovnega izida. S tem je družba Unior d.d. izboljšala svoje poslovne rezultate, saj je ustvarila kar za 83,1 odstotkov oziroma za 2,5 milijona evrov poslovnega izida več kot v enakem obdobju leta 2013. EBITDA je znašala 14,7 milijona evrov, kar predstavlja 23,8 odstotni porast glede na 11,8 milijonov evrov doseženih v enakem obdobju leta 2013.

Skupina UNIOR je v devetih mesecih leta 2014 ustvarila prihodke v višini 155 milijonov evrov. Čisti poslovni izid je znašal 5,9 milijona evrov, kar je za 3,9 milijona evrov oziroma 280 odstotkov več kot v enakem obdobju preteklega leta. EBITDA Skupine UNIOR je znašala 21,9 milijona evrov in je za 24,6 odstotka večja kot v devetih mesecih preteklega leta, s čimer je okrepila svojo finančno moč.


Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe