2. korespondenčna seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na V-2. korespondenčni seji, dne 10.7.2014, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

Nadzorni svet družbe Unior d.d. se je seznanil z ugotovitvijo uprave družbe, da družba UNIOR d.d. od dne 5.6.2014 dalje ni več v posredni večinski lasti Republike Slovenije, ter da od tega dne dalje določila Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnostih (ZPPOGD, Ur.l.RS št. 21/2010) za nadzorni svet in upravo družbe UNIOR d.d. ne veljajo več, oziroma zanju niso zavezujoče, ter soglaša, da prenehajo veljati določila ZPPOGD za Pogodbi o zaposlitvi za predsednika in člana uprave.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe