5. seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na V-5. redni seji, dne 26.05.2014, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:
• Nadzorni svet se je seznanil s poročilom 2. seje revizijske komisije.
• Nadzorni svet se je seznanil z Nerevidiranim trimesečnim poročilom o poslovanju za obdobje januar – marec 2014 za družbo UNIOR d.d. in skupino UNIOR, ki je namenjeno za javno objavo.
• Nadzorni svet se je seznanil s podatki o poslovanju v prvih štirih mesecih leta 2014. V tem obdobju je družba UNIOR d.d. dosegla 57,2 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je skladno z načrtovanim.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe