1. korespodenčna seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na V-1 korespondenčni seji, dne 5.5.2014, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

Nadzorni svet družbe Unior d.d. je sprejel sklep, da se na dnevni red redne seje skupščine družbe UNIOR d.d. uvrsti točka Plačilo članom nadzornega sveta, hkrati pa se v zvezi s tem sprejmejo tudi spremembe in dopolnitve Statuta družbe UNIOR d.d..

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe