Letno poročilo 2013

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 110. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja:

Revidirano letno poročilo družbe UNIOR d.d. in skupine UNIOR za poslovno leto 2013.

Letno poročilo družbe UNIOR d.d. in skupine UNIOR za poslovno leto 2013 je revidirala družba Deloitte revizija d.o.o., Ljubljana. Revidirano letno poročilo družbe UNIOR d.d. in skupine UNIOR za poslovno leto 2013 je na 4. redni seji dne 24.4.2014 potrdil nadzorni svet družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Pripeti dokumenti: Letno poročilo 2013