3. seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na V-3. redni seji, dne 27.3.2014, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

• Nadzorni svet se je seznanil poročilom 1. korespondenčne seje revizijske komisije in za zunanjega člana revizijske komisije imenoval g. Gregorja Korošec ter se seznanil s poročilom o 3. seji kadrovske komisije nadzornega sveta.

• Nadzorni svet se je seznanil z nerevidiranimi in nekonsolidiranimi podatki o poslovanju v letu 2013 (Statistični podatki), ki se predložijo Ajpes-u in javno objavijo skladno s Finančnim koledarjem objav za leto 2013.

• Nadzorni svet se je seznanil s podatki o prodaji v obdobju januar - februar 2014. V tem obdobju je družba UNIOR d.d. dosegla 29 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 0,9% manj kot v enakem obdobju preteklega leta in 0,5% več kot je bilo načrtovano za prva dva meseca leta 2014.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe