2. seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. se je sestal na V-2. redni seji, dne 31.01.2014 ter sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

• Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o 1. In 2. seji Kadrovske komisije.
• Nadzorni svet je za mandatno obdobje od 1.6. 2014 do 31.5.2019 podelil mandat predsednika uprave g. Darku Hrastniku, univ. dipl. inž.metal. in mater., roj. 20.1.1964, stanujoč Breg pri Polzeli, Savinjska cesta 189, 3313 Polzela.
• Nadzorni svet se je seznanil z informacijo o tekočem poslovanju družbe UNIOR d.d..

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe