Informacija o poslovanju v letu 2013

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

V prilogi obvestila je gradivo, ki je bilo predstavljeno na novinarski konferenci dne 15.01.2014 na Rogli. V gradivu se nahajajo tudi informacije o oceni poslovanja družbe UNIOR d.d. v letu 2013.

Družba UNIOR d.d. bo v letu 2013 po prvih ocenah dosegla 167,5 milijonov evrov prodaje, kar je 7,5% več kot v preteklem letu, hkrati pa za 1,5% več kot je bilo načrtovano. Izid iz poslovanja (EBIT) bo predvidoma znašal 4,9 milijona evrov. Višina čistega dobička v tem trenutku ni znana, ker družba opravlja vrednotenja premoženja, tako da morebitnih popravkov naložb še ne moremo oceniti.

Dokončni revidirani rezultati poslovanja bodo v skladu s Finančnim koledarjem objavljeni 30. aprila 2014.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe