Prejem obvestila o spremembi pomembnih deležev-banka NLB d.d.

Objavljeno: Novice, Za delničarje, Za medije

V skladu s 124. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur.l.RS št. 64/2007, z vsemi spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZTFI) in 18. členom Sklepa o informacijah o pomembnih deležih (Ur.l.RS št. 106/2007 in 33/2008) ter na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednjo informacijo o spremembi pomembnih deležev:

Družba UNIOR d.d. je kot izdajatelj delnic z oznako UKIG dne 18.12.2013 prejela Obvestilo o spremembi pomembnih deležev od banke NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana. Iz obvestila banke NLB d.d. izhaja, da je ta dne 11.12.2013 odsvojila 245.689 delnic UKIG in, da nima več v lasti delnic UKIG. Pred odsvojitvijo je banka NLB d.d. imela v lasti 245.689 delnic UKIG, kar je predstavljalo 8,6558% vseh delnic UKIG.

Obrazec P-DEL banke NLB d.d., se nahaja v priponki tega obvestila.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Pripeti dokumenti: Obrazec P-DEL