Prejem obvestila o spremembi pomembnih deležev

Objavljeno: Novice, Za delničarje, Za medije

V skladu s 124. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (Ur.l.RS št. 64/2007, z vsemi spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZTFI) in 18. členom Sklepa o informacijah o pomembnih deležih (Ur.l.RS št. 106/2007 in 33/2008) ter na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednjo informacijo o spremembi pomembnih deležev:

Družba UNIOR d.d. je kot izdajatelj delnic z oznako UKIG dne 16.12.2013 prejela Obvestilo o spremembi pomembnih deležev od družbe Štore Steel d.o.o., Železarska cesta 3, 3220 Štore. Iz obvestila družbe Štore Steel d.o.o. izhaja, da je ta dne 11.12.2013 pridobila 245.689 delnic UKIG in, da ima tako skupaj v lasti 346.182 delnic UKIG, kar predstavlja 12,1963% vseh delnic UKIG. Pred pridobitvijo je družba Štore Steel d.o.o. imela v lasti 100.493 delnic UKIG, kar je predstavljalo 3,5405% vseh delnic UKIG.

Obrazec P-DEL družbe Štore Steel d.o.o., se nahaja v priponki tega obvestila.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Pripeti dokumenti: Obrazec P-DEL