34. seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na IV-34. redni seji, dne 29.10.2013, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:
• Nadzorni svet se je seznanil s prodajo družbe UNIOR d.d.. V prvih devetih mesecih je družba UNIOR d.d. dosegla 118,6 milijonov evrov prodaje, kar je 10,5% več kot v enakem obdobju preteklega leta in 2,3% več kot je bilo načrtovano.
• Nadzorni svet se je seznanil s smernicami Poslovnega načrta za leto 2014.
• Nadzorni svet se je seznanil z izpolnjevanjem obveznosti iz Generalne pogodbe o finančnem prestrukturiranju, postopki ki tečejo v zvezi s prodajo premoženja in izvajanju strateških nalog za izboljšanje poslovanja.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe