Podpisana Generalna pogodba o finančnem prestrukturiranju

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Družba obvešča, da je z vsemi poslovnimi bankami, s katerimi sodeluje uspešno sklenila dogovor o finančnem prestrukturiranju, katerega je z bankami usklajevala od oktobra 2012. Skupaj s svetovalno hišo PwC smo izdelali elaborat o Finančnem prestrukturiranju, ki je bil osnova za sestavo Generalne pogodbe o finančnem prestrukturiranju, ki jo je podpisalo vseh 12 poslovnih bank, ki z družbo sodelujejo.

V obdobju do leta 2019 se bo družba UNIOR d.d. v skladu s pogoji Pogodbe razdolžila iz dosedanjih 142,1 milijonov EUR dolga na 70,9 milijonov evrov dolga in sicer z rednimi odplačili do bank v višini 30,4 milijona, do SID Banke d.d. v višini 12,1 milijona in z izrednimi odplačili v višini 28,7 milijona evrov iz prodaje poslovno nepotrebnega premoženja. Prav tako je s Pogodbo zagotovljen garancijski potencial za potrebe proizvodnje programa Strojna oprema, ki ga bodo poslovne banke zagotavljale skupaj s SID Banko d.d.. Družba bo v skladu s podpisano Pogodbo pristopila k iskanju strateškega partnerja za program Turizem.

S Pogodbo je družba do leta 2019 zagotovila stabilen denarni tok, pogoje za doseganje zastavljenih ciljev in dolgoročno poslovno stabilnost družbe, ki je pomemben akter na slovenskem, evropskem in svetovnem trgu že od leta 1919.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe