15. korespondenčna seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na IV-15 korespondenčni seji, dne 12. 7. 2013, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

- Nadzorni svet daje soglasje k umiku 4. in 7. točke dnevnega reda sklicane 17. seje skupščine in potrjuje prečiščeno besedilo novega dnevnega reda skupščine.
- Nadzorni svet daje soglasje k sklicu izredne seje skupščine dne 21. 8. 2013 in potrjuje besedilo predlaganega dnevnega reda izredne skupščine ter potrjuje besedilo obrazložitve sklepa glede imenovanja revizijske družbe za leto 2013.

Zgoraj omenjeni dokumenti bodo objavljeni v ponedeljek, 15 .7.2013 na SEOnetu.


Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe