14. korespondenčna seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na IV-14 korespondenčni seji, dne 11.7. 2013, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

Nadzorni svet družbe Unior d.d. daje soglasje h končnemu besedilu Generalne pogodbe o finančnem prestrukturiranju družbe Unior d.d., ki jo bo družba podpisala z vsemi bankami, vključenimi v reprogram.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe