32. seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na IV-32. redni seji, dne 12.06.2013, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:
• Nadzorni svet se je seznanil s poročilom Nominacijskega odbora in predlogom kandidatov za nove člane nadzornega sveta in poročilom Kadrovske komisije nadzornega sveta.
• Nadzorni svet je potrdil dnevni red 17. seje skupščine družbe UNIOR d.d., ki bo sklicana za dan 17. julija 2013.
• Nadzorni svet se je seznanil s potekom projekta finančnega prestrukturiranja in reorganizacije družbe ter podal soglasje k sklenitvi Generalne pogodbe o finančnem prestrukturiranju.
• Nadzorni svet se je seznanil s prodajo družbe UNIOR d.d.. V prvih petih mesecih je družba UNIOR d.d. dosegla 69,2 milijonov evrov prodaje, kar je 14,7% več kot v enakem obdobju preteklega leta in 1,5% več kot je bilo načrtovano.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe