Nerevidirano trimesečno poročilo o poslovanju za obdobje januar – marec 2013 za družbo UNIOR d.d. in Skupino UNIOR

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja:

Nerevidirano trimesečno poročilo o poslovanju za obdobje januar – marec 2013 za družbo UNIOR d.d. in Skupino UNIOR.

Z Nerevidiranim devetmesečnim poročilom o poslovanju za obdobje januar – marec 2013 za družbo UNIOR d.d. in Skupino UNIOR se je na svoji -13. korespondenčni seji dne 29.05.2013 seznanil tudi nadzorni svet družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Pripeti dokumenti: Letno poročilo 1-3 2013