Poziv k vložitvi kandidatur za člana/članico nadzornega sveta družbe UNIOR d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. se je na IV-12. korespondenčni seji, ki je potekala dne 18.4.2013
sprejel sklep, da se na spletni strani družbe UNIOR d.d. in na spletni strani Ljubljanske borze (SEOnet) objavi Poziv k vložitvi kandidatur za člana/članico nadzornega sveta, s katerim povabi zainteresirane kandidate k vložitvi kandidatur za člane nadzornega sveta UNIOR d.d. – predstavnike kapitala. Kandidature z ustreznimi dokazili naj kandidati v pisni obliki pošljejo na naslov: UNIOR d.d. – Nominacijski odbor, Kovaška cesta 10, Zreče najkasneje do 6.5.2013.

Celoten Poziv, skupaj s prilogami je priloga te objave.


Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Pripeti dokumenti: Poziv