29. seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na IV-29. redni seji, dne 26.2.2013, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:
• Nadzorni svet se je seznanil s predhodnimi nerevidiranimi podatki za poslovno leto 2012 in predvidenimi popravki vrednosti, ki pa še niso dokončno usklajeni. Nerevidirani podatki za poslovno leto 2012 bodo objavljeni konec marca 2013.
• Nadzorni svet se je seznanil s podatki o prodaji v januarju 2013. V januarju 2013 je družba UNIOR d.d. dosegla 14,1 milijonov evrov prodaje.
• Nadzorni svet se je seznanil s potekom projekta finančnega prestrukturiranja in reorganizacije družbe, ki ga izvaja uprava v sodelovanju z družbo PricewaterhouseCoopers.


Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe