28. seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.!

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na IV-28. redni seji, dne 18.12.2012, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:
• Nadzorni svet je podal soglasje k Poslovnemu načrtu za leto 2013. Družba načrtuje v letu 2013 165 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, EBITDA bo znašala 16,5 milijona evrov, ustvarjeno pa bo 45 tisoč evrov čistega poslovnega izida.
• Nadzorni svet se je seznanil s podatki o prodaji v prvih enajstih mesecih. V prvih enajstih mesecih je družba UNIOR d.d. dosegla 131 milijonov evrov prodaje, kar je 1% več kot v enakem obdobju preteklega leta. Ocena prodaje do konca leta 2013 pa znaša 142,6 milijona evrov.
• Nadzorni svet se je seznanil s potekom projekta finančnega prestrukturiranja in reorganizacije družbe, ki ga izvaja uprava v sodelovanju z družbo PricewaterhouseCoopers.


Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.UNIOR.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe