27. seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na IV-27. redni seji, dne 29.11.2012, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

• Nadzorni svet se je seznanil z Nerevidiranim devetmesečnim poročilom o poslovanju za obdobje januar – september 2012 za družbo UNIOR d.d. in skupino UNIOR, ki je namenjeno za javno objavo.
• Nadzorni svet je obravnaval in potrdil Finančni koledar objav družbe UNIOR d.d. za leto 2013.
• Nadzorni svet se je seznanil s potekom projekta finančnega prestrukturiranja in reorganizacije družbe, ki ga izvaja uprava v sodelovanju z družbo PricewaterhouseCoopers.
• Nadzorni svet se je seznanil s poročilom Revizijske komisije nadzornega sveta, ki se je seznanila s Poročilom o dejanskih ugotovitvah izvedenih dogovorjenih postopkov za Unior d.d., ki ga je pripravila revizijska družba Deloitte revizija, d.o.o.


Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.UNIOR.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe