26. seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na IV-26. redni seji, dne 14.11.2012, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:
• Nadzorni svet se je seznanil s podatki o prodaji v prvih desetih mesecih. V prvih desetih mesecih je družba UNIOR d.d. dosegla 119,1 milijonov evrov prodaje, kar je 3% več kot v enakem obdobju preteklega leta.
• Nadzorni svet je soglašal s projektom finančnega prestrukturiranja in reorganizacije družbe, ki ga je pripravila uprava v sodelovanju z družbo PricewaterhouseCoopers.
• Nadzorni svet je imenoval g. Darka Hrastnika za predsednika uprave za mandat od 15.11.2012 do 31.5.2014 in g. Branka Bračka za člana uprave za mandat od 15.11.2012 do 14.11.2017.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.UNIOR.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe