25. seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na IV-25. redni seji, dne 17.10.2012, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:
• Nadzorni svet se je seznanil s podatki o prodaji v prvih devetih mesecih. V prvih devetih mesecih je družba UNIOR d.d. dosegla 107,3 milijonov evrov prodaje, kar je 3% več kot v enakem obdobju preteklega leta.
• Nadzorni svet se je seznanil s smernicami poslovnega načrta družbe za leto 2013.
• Nadzorni svet se je seznanil s stanjem projekta finančnega prestrukturiranja in reorganizacije družbe, ki poteka s svetovalcem PricewaterhouseCoopers.


Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.UNIOR.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe