Obvestilo o izboru finančnega svetovalca

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Zaradi globalne gospodarske krize, ki ima močan vpliv na razmere v avtomobilski industriji in turizmu, se delniška družba UNIOR srečuje s številnimi novimi izzivi. Kljub uspešnemu prodajnemu nastopu in dejstvu, da je delniška družba UNIOR že dosegla raven prihodkov pred nastopom krize, je finančna uspešnost družbe pod stalnim pritiskom.

Vodstvo družbe UNIOR je sprejelo ukrepe za prilagoditev na spremenjeno tržno okolje, zato je izbralo družbo PricewaterhouseCoopers kot finančnega svetovalca, ki nam je v pomoč pri pripravi in izvajanju vseh finančnih in vsebinskih ukrepov za zagotavljanje pozitivnega učinka na poslovanje družbe in sposobnosti preživetja ter kratkoročnega in dolgoročnega razvoja družbe. Končni cilj naših aktivnosti bo doseganje vzdržne kapitalske strukture, optimalne korporativne organizacije družbe in izboljšanje poslovne uspešnosti, s poudarkom na dobičkonosnosti in denarnem toku.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe