10. korespondenčna seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Javne objave, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. se je na IV-10. korespondenčni seji, ki je potekala dne 13.9.2012 seznanil z zapisnikom 5. seje Kadrovske komisije nadzornega sveta in sprejel sklep s katerim pooblašča Kadrovsko komisijo za izvedbo javnega razpisa za kandidate za upravo družbe UNIOR d.d. in vodenje ustreznih postopkov za predlaganje ustreznih kandidatov Nadzornemu svetu družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe