Unior v vrhu največjih in najintenzivnejših štipenditorjev!

Objavljeno: Novice, Za medije

Delniška družba Unior se je zopet uvrstila v sam vrh lestvice največjih in najintenzivnejših štipenditorjev, ki jo je izdelala revija Manager. Po absolutnem znesku, namenjenem za štipendije v minulem letu ter po deležu štipendij v primerjavi s stroški dela je podjetje Unior d.d. enako kot lansko leto doseglo naziv:« Drugi največji štipenditor v državi«. Za štipendije je podjetje namenilo 248.861 evrov, enako kot lani pa ga je prehitela le vlada RS, ki je lani za štipendije namenila 380.275 evrov.

Letos se je na lestvico uvrstilo veliko manj podjetij kot lansko leto, in sicer samo 22 podjetij. Denimo podjetja kot so Hidria, Premogovnik Velenje, Nuklearna elektrarna Krško, NLB, Sava, Dravske elektrarne Maribor, Elektro Ljubljana, ki so v preteklih letih zasedala precej visoka mesta, jih letos zaradi različnih razlogov na lestvici sploh ni.
V delniški družbi Unior so v šolskem letu 2011/12 štipendirali 79 dijakov oz. študentov. Na novo je bilo podeljenih 25 štipendij, in sicer 15 štipendij dijakom ter 10 štipendij študentom. Preko RASR (Razvojna agencija Savinjske regije) so bili vključeni k sofinanciranju sedmih štipendij ter petih štipendij preko Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije.

V okviru študija ob delu imajo s 24 delavci sklenjene pogodbe o sofinanciranju nadaljnjega šolanja.

S štipendiranjem delniška družba Unior skuša pridobiti predvsem deficitarne poklice na področju gostinstva in strojništva kot so: kuhar, natakar, oblikovalec kovin, strojni tehnik, inž. strojništva, dipl. inž. strojništva in dipl. fizioterapevt. Po končanem študiju se mora štipendist v roku 6 mesecev zaposliti in ostati v družbi toliko časa kot je trajalo štipendiranje. V nasprotnem primeru je potrebno štipendijo vrniti.

V prihodnosti želijo v delniški družbi Unior še bolj sistematično planirati štipendiranje, kar pomeni, da bo v obdobju do leta 2014 štipendiranje izhajalo predvsem iz dejanskih kadrovskih potreb programov oziroma sektorjev.