24. seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na IV-24. redni seji, dne 30.8.2012, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

Nadzorni svet se je seznanil z Nerevidiranim polletnim poročilom o poslovanju za obdobje januar – junij 2012 za družbo UNIOR d.d. in skupino UNIOR, ki je namenjeno za javno objavo.
Nadzorni svet se je seznanil s podatki o prodaji v prvih sedmih mesecih. V prvih sedmih mesecih je družba UNIOR d.d. dosegla 83,9 milijonov evrov prodaje, kar je 2% več kot v enakem obdobju preteklega leta.
Nadzorni svet se je seznanil s ponudbami kadrovskih agencij za izbor nove uprave družbe in pooblastil kadrovsko komisijo nadzornega sveta za izbor agencije.
Nadzorni svet se je seznanil s pričetkom projekta finančnega prestrukturiranja in reorganizacije družbe.
Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.UNIOR.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe