Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.!

Objavljeno: Novice, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Unior, d.d., objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe Unior, d. d. je dne 13. 8. 2012 nadaljeval dne 7. 8. 2012 začeto sejo. Nadzorni svet je sejo prekinil in jo bo predvidoma nadaljeval najkasneje naslednji teden. Nadzorni svet ni razrešil predsednika uprave Gorazda Korošca. Do zaključka seje drugih informacij nadzorni svet ne more podati, po končani seji, pa bo nadzorni svet o svojih sklepih seznanil javnost.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.«


UNIOR d.d.
Uprava družbe