Korespondenčna seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na IV-9. korespondenčni seji, ki je potekala dne 19.7.2012 sprejel sklep s katerim nalaga Revizijski komisiji nadzornega sveta, da pregleda vse posle med družbama Unior d.d. in Rhydcon d.o.o. v obdobju od vključno 1.1.2007 do vključno danes.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe