Izredna seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je dne 13. julija 2012 opravil izredno sejo v luči včerajšnjih dogodkov v medijih.

Nadzorni svet je izrazil podporo predsedniku uprave in celotni upravi družbe UNIOR d.d., kot morebitnima žrtvama izsiljevanja ter takšno dejanje obsoja.

Drugih informacij v interesu preiskave Nadzorni svet družbe Unior d.d. ne more komentirati in jih tudi ne pozna.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe