22. seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na IV-22. redni seji, dne 10.07.2012, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:
- Nadzorni svet se je seznanil s prodajo družbe UNIOR d.d.. V prvih šestih mesecih je družba UNIOR d.d. dosegla 72,1 milijonov evrov prodaje, kar je 2,5% več kot v enakem obdobju preteklega leta.
- Uprava družbe je nadzorni svet seznanila s postopkom izbora svetovalca za svetovalca za prestrukturiranje in reorganizacijo družbe.


Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe