Sprememba finančnega koledarja objav družbe UNIOR d.d. za leto 2012

Objavljeno: Novice, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja:

Finančni koledar objav družbe UNIOR d.d. za leto 2012.

Družba UNIOR d.d. objavlja spremenjen finančni koledar objav družbe UNIOR d.d. za leto 2012. Spremembi se nanašata na datum objave sklica skupščine ter datum objave sklepov skupščine.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Pripeti dokumenti: Finančni koledar - spremembe