Nerevidirano trimesečno poročilo o poslovanju za obdobje januar – marec 2012 za družbo UNIOR d.d. in Skupino UNIOR

Objavljeno: Novice, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja:
Nerevidirano trimesečno poročilo o poslovanju za obdobje januar – marec 2012 za družbo UNIOR d.d. in Skupino UNIOR.
Z Nerevidiranim devetmesečnim poročilom o poslovanju za obdobje januar – marec 2012 za družbo UNIOR d.d. in Skupino UNIOR se je na svoji IV-21. redni seji dne 30.05.2012 seznanil tudi nadzorni svet družbe.
Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Pripeti dokumenti: Unior - trimesečno poročilo