21. seja nadzornega sveta Unior d.d.

Objavljeno: Novice, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na IV-21. redni seji, dne 30.05.2012, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:
- Nadzorni svet se je seznanil z Nerevidiranim trimesečnim poročilom o poslovanju za obdobje januar – marec 2012 za družbo UNIOR d.d. in skupino UNIOR, ki je namenjeno za javno objavo.
- Nadzorni svet se je seznanil s prodajo družbe UNIOR d.d.. V prvih štirih mesecih je družba UNIOR d.d. dosegla 49,8 milijonov evrov prodaje, kar je 5,2% več kot v enakem obdobju preteklega leta.
- Nadzorni svet je potrdil dnevni red 16. seje skupščine družbe UNIOR d.d., ki bo sklicana 11. julija 2012.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe