Letno poročilo 2011

Objavljeno: Novice, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in 110. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja:

Revidirano letno poročilo družbe UNIOR d.d. in skupine UNIOR za poslovno leto 2011.

Letno poročilo družbe UNIOR d.d. in skupine UNIOR za poslovno leto 2011 je revidirala družba Ernst & Young d.o.o., Ljubljana. Revidirano letno poročilo družbe UNIOR d.d. in skupine UNIOR za poslovno leto 2011 je na 20. redni seji dne 26.4.2012 potrdil nadzorni svet družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe

Pripeti dokumenti: Letno poročilo 2011