Sid banka podpira razvoj Uniorja

Objavljeno: Novice, Za delničarje, Za medije

Zreče, 25. april 2012 – Predsednik uprave družbe delniške družbe Unior, Gorazd Korošec in predsednik uprave SID banke mag. Sibil Svilan sta sklenila pogodbo, s katero je SID banka Uniorju odobrila 10-letno posojilo v vrednosti 16,8 milijona evrov za financiranje razvojnih projektov.

Unior Kovaška industrija d.d. je tradicionalen proizvajalec vroče in toplo kovanih proizvodov za avtomobilsko industrijo. Na trgu nastopa že od leta 1919, v avtomobilskem segmentu pa od leta 1970. Sodi med največja in izvozno najpomembnejša slovenska podjetja. Unior je partner in razvojni dobavitelj evropske avtomobilske industrije, ki deluje v skladu s certificiranim sistemom kakovosti mednarodnega standarda ISO 9001. Za nujno potrebne razvojno usmerjene naložbe je zreški družbi v letu 2010 uspela tudi dokapitalizacija v višini 10 milijonov evrov.

»Avtomobilsko industrijo je kriza močno prizadela. Vendar smo optimistični, saj tudi zaradi močne finančne podpore SID banke razvoju naše panoge že dosegamo obsege prodaje pred krizo,« je povedal predsednik uprave Uniorja Gorazd Korošec. V minulem letu so ustvarili 155 milijonov evrov prihodkov od prodaje, to je 23 odstotkov več kot leta 2010, in 1,3 milijona evrov čistega dobička iz poslovanja.

»V teh kriznih letih smo slovenski avtomobilski panogi neposredno dali že okoli 240 milijonov evrov dolgoročnih razvojnih kreditov, s čimer omogočamo tem podjetjem, da ohranjajo in utrjujejo položaj razvojnih dobaviteljev na zahtevnem globalnem avtomobilskem trgu,« je dejal predsednik uprave SID banke mag. Sibil Svilan.

Ta kredit družbi Unior Kovaška industrija je SID banka odobrila po programu »Financiranje tehnološko-razvojnih projektov«, v okviru katerega je SID banka zagotovila 100 milijonov evrov lastnih sredstev, pridobljenih z zadolžitvijo pri Evropski investicijski banki (EIB), ter 50 milijonov evrov proračunskih sredstev, ki jih je zagotovilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS. Takšna kombinacija lastnih in proračunskih virov SID banki omogoča, da podjetjem zagotovi zelo ugodne obrestne mere kreditov, ki pa pomenijo subvencijo zaradi proračunskega vira.

S pridobljenimi razvojnimi sredstvi SID banke bodo v Uniorju razvili inovativne, visokotehnološke in ekološko sprejemljive tehnologije, orodja, proizvodne linije in izdelke na področju hladnega in vročega kovanja, sintranja in visoko produktivne mehanske obdelave.