Finančni koledar objav družbe UNIOR d.d. za leto 2012

Objavljeno: Novice, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v
nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja:

Finančni koledar objav družbe UNIOR d.d. za leto 2012.Finančni koledar objav družbe UNIOR d.d. za leto 2012 je na svoji IV-16. redni seji dne 28.11.2011 obravnaval in potrdil tudi nadzorni svet družbe.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma
objave.

UNIOR d.d.

Uprava družbe

Pripeti dokumenti: Finančni koledar objav družbe UNIOR d.d. za leto 2012