16. redna seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na IV-16. redni seji, dne 28.11.2011, sprejel naslednje pomembnejše sklepe:
- Nadzorni svet se je seznanil z Nerevidiranim devetmesečnim poročilom o poslovanju za obdobje januar – september 2011 za družbo UNIOR d.d. in skupino UNIOR, ki je namenjeno za javno objavo.
- Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o izvajanju Strategije skupine UNIOR za obdobje 2011-2014.
- Nadzorni svet je obravnaval in potrdil Finančni koledar objav družbe UNIOR d.d. za leto 2012.
- Nadzorni svet se je seznanil s prodajo družbe UNIOR d.d. V prvih desetih mesecih je družba UNIOR d.d. dosegla 116 milijonov evrov prodaje, kar je 24% več kot v enakem obdobju preteklega leta, hkrati pa je to tudi 6% več kot je bilo načrtovano za deset mesecev leta 2011.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe