Seja nadzornega sveta družbe UNIOR Kovaška industrija d.d.

Objavljeno: Novice, Za delničarje, Za medije

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, (v nadaljevanju: UNIOR d.d.), objavlja naslednje sporočilo:

Nadzorni svet družbe UNIOR d.d. je na IV-6. korespondenčni seji, ki je potekala dne 10.11.2011 in 11.11.2011 obravnaval in potrdil smernice Poslovnega načrta družbe UNIOR d.d. za leto 2012.

Poslovni načrt v svojih smernicah predvideva prodajo v višini 154 milijonov evrov, kar je 8,9% več kot znaša ocena za leto 2011. To bomo dosegli z 2,1% povečanjem števila zaposlenih po stanju konec leta 2012, oziroma po povprečnih stanjih z 2193 zaposlenimi, kar pa predstavlja 1,2% povečanje glede na ocenjeno stanje konec leta 2011. Investicijska vlaganja v letu 2012 bodo znašala 6,5 milijonov evrov.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe UNIOR d.d., www.unior.si najmanj 5 let od datuma objave.

UNIOR d.d.
Uprava družbe